ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Сільська рада пропонує підприємствам та установам на розгляд пропозиції щодо розвитку виробництва. Зокрема, на території сільської ради знаходиться родовище суглинків, що придатні для виготовлення керамічної цегли.

У відповідності до завдання Житомирська геологорозвідувальна експедиція ВГО "Північукргеологія" (смт. Нова Борова, Володар-Волинський район) у 1989 році провела пошуково-розвідувальні роботи з метою виявлення родовища суглинків, придатних для виробництва керамічної цегли. Роботи проведено на східній околиці села Маркуші на землях сільської ради.
Виявлене родовище знаходиться у межах Південно-Житомирської лісової, відносно припіднятої рівнини, яка характеризується достатньо інтенсивною розчленованістю і незначним нахилом на північ.
Абсолютні відмітки території коливаються у межах 250-270 м, відносні перевищення – 10-30 м. Яружно-балочна мережа належить басейну ріки Гнилоп'ять.
У геологічній будові приймають участь породи докембрійської кристалічної основи і перекриваючі їх осадочні утворення неогену і антропогену.
Геологорозвідувальні роботи проведено на ділянці водорозділу розміром 200×300 м, що прилягає безпосередньо до східної околиці села Маркуші. Геологічний розріз ділянки досліджений до глибини 7-13,5 м, на всю потужність корисних копалин.

Склад і технологічні властивості корисних копалин

Корисними копалинами у родовищі є еолово-делювіальні суглинки середньо-верхньочетвертного віку.
Дослідження корисних копалин проведено по 26-и рядовим пробам. По вказаним пробам проведено наступні випробування:
     - гранулометричний склад;
     - вміст тонкодисперсних фракцій;
     - вміст великозернистих і карбонатних включень;
     - пластичність.
Сировина практично по всім кваліфікаційним показникам відповідає вимогам ОСТ-21-78-88.
Відповідно до ГОСТ 9169-75 "Сырье глинистое для керамической промышленности. Классификация", суглинки можна кваліфікувати як легкоплавкі, гідрослюдисті, низько дисперсні, з низьким вмістом крупнозернистих (більш як 0,5 мм) включень, що визначає їх як сировину для виготовлення керамічної цегли.
Потрібно відмітити, що аналогічні суглинки з Суслівського родовища у Чуднівському районі Житомирської області під час напівзаводських випробувань дали цеглу марки "125". Також аналогічні копалини використовувались для виробництва цегли на Бердичівському заводі ПМК-24, де з них також отримували цеглу марки "125".

Підрахунок запасів

Об'єм запасів корисних копалин становить 352,9 тис. м. куб., що достатньо для роботи цегельного заводу потужністю 5 млн. шт. цегли у рік на протязі амортизаційного періоду тривалістю 25 років.
Гірничо-геологічні умови родовища сприятливі для розробки його відкритим способом. Подальший приріст запасів можливий на північ та південь від розвіданого родовища.

Додаткові матеріали

Додаткові матеріали по дослідженням родовища зі всіма відповідними розрахунками можна отримати у сільській раді села Маркуші.
Сприятливими умовами для майбутнього цегляного заводу є також можливість його будівництва в безпосередній близькості від кар’єра. Поряд знаходиться населений пункт, є в наявності дороги з твердим покриттям. Також для організації виробництва є відповідні потужності енергії:
     - електроенергія – у південній частині села Маркуші функціонує трансформаторна підстанція 35/10 кВ "Маркуші", власник – ВАТ "Енергетична компанія Житомиробленерго";
     - газопостачання – у північній частині села Маркуші функціонує газорозподільна станція "Маркуші", власник – дочірня компанія "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", Бердичівське ЛВУМГ філії УМГ "Київтрасгаз".

Контактні дані:
13373, с. Маркуші, вул. Леніна, 41;
тел. (041-43) 6-24-24, 6-24-43.
Трансформаторна підстанція 35/10 кВ "Маркуші".Газорозподільна станція "Маркуші".

Locations of visitors to this page Погода в Україні

Зв'язок з нами: Анатолій Горобчук   agorobchuk1970[@]gmail.com .                                                       © Copyright 2009 Design KotovVV